વહેંચો
2 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ
માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી
માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ
આ વિભાગમાં માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ માહિતી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી
Back to top