વહેંચો
1 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન
આર્થિક વિકાસ માટે નવી દિશાઓને ખુલવાનો ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રિજન ('ડીએસઆઇઆરની')
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
Back to top