વહેંચો
1 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી સબંધ‍િત પ્રવર્તમાન ૫રિસ્‍િથતિ
ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી સબંધ‍િત પ્રવર્તમાન ૫રિસ્‍િથતિ વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઇ-ગ્રામ
Back to top