વહેંચો

સંધીવા માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

313 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સંધિવા અથવા સાંધાનો સોજો
સંધિવા અથવા સાંધાનો સોજો
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર / અવસ્થા અને બિમારી
સિધ્ધ
આ વિષય સિદ્ધ સંબંધિત વિવિધ પાસાંઓ સાથે વહેવાર આવરી લે છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુષ
સંધિવાના દર્દમાં વ્યક્તિના હાથ-પગના ઢીંચણ-કોણી, ખભાનો દુખાવો
સંધિવાના દર્દમાં વ્યક્તિના હાથ-પગના ઢીંચણ-કોણી, ખભા દુખે છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / હાડકા સંબંધિત / આર્થરાઈટીસ (સંધીવા)
સાંધાનો વા
સાંધાનો વા વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / આર્થરાઈટીસ (સંધીવા) / બીમારીઓ
સંધીવા
સંધીવા વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ / રોગો અને ઔષધો
સ્વચ્છ દૂધ ઉત્પાદન
સ્વચ્છ દૂધ ઉત્પાદન વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / પશુપાલન અને ડેરી ઉદ્યોગ / પશુપાલનમાં કાળજી
ઘરડાં બનાવનાર વ્યાધિ આર્થરાઈટિસ
ઘરડાં બનાવનાર વ્યાધિ આર્થરાઈટિસ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / હાડકા સંબંધિત / આર્થરાઈટીસ (સંધીવા)
હાડકા
આ વિષય હાડકા સંબંધિત પાસાં આવરી લે છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / હાડકા સંબંધિત
હાડકાં-સાંધાની સમસ્યાઓમાં અખતરા નહીં સારવારને પ્રાધાન્ય આપો
હાડકાં-સાંધાની સમસ્યાઓમાં અખતરા નહીં સારવારને પ્રાધાન્ય આપો
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / હાડકા સંબંધિત / હાડકાં અને સાંધાની તકલીફ
ઓસ્ટીઓ આર્થરાઇટીસ
ઓસ્ટીઓ આર્થરાઇટીસ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / આર્થરાઈટીસ (સંધીવા) / બીમારીઓ
Back to top