વહેંચો

શિક્ષણ માળખું માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

205 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
શિક્ષણ અધિકાર માટનો કાયદો – સૂચનો
શિક્ષણ અધિકાર માટનો કાયદો – સૂચનો
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / રાષ્ટ્રીય સ્તરે મહત્વની સંસ્થાઓ
File
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / સોલ્યુશન એક્ષચેન્જ / ઉકેલ આદાનપ્રદાન
પ્રાથમિક શિક્ષણ માળખું
ગુજરાતનાં પ્રાથમિક શિક્ષણ માળખાં વિષે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / શિક્ષણ માળખું
શિક્ષણ માળખું
ગુજરાત રાજ્યનાં શિક્ષણ માળખાંની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ
શિક્ષણનું સાચું મુલ્ય
શિક્ષણ વ્યવસ્થાનું સાચું મૂલ્ય
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / અન્ય માહિતી / શિક્ષકનો ખૂણો
સરહદી ગામોને સુવિધાઓ
સરહદી ગામોને સુવિધાઓ વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / આદિજાતી કલ્યાણ
ભારતમાં આંતર માળખાકીય વિકાસમાં ઊર્જાનું સ્થાન
ભારતમાં આંતર માળખાકીય વિકાસમાં ઊર્જાનું સ્થાન
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / ગ્રામીણ ઉર્જા / ઊર્જા
નેશનલ સાયબર સુરક્ષા નીતિ -2013
એક જટિલ પર્યાવરણ લોકો, સોફ્ટવેર અને વચ્ચે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા સમાવેશ થાય છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / સુવિધા
બહુવિધ શ્રેણી અને સ્તર પરિસ્થિતિ
બહુવિધ શ્રેણી અને સ્તર પરિસ્થિતિમાં શિખવાની પ્રક્રિયામાં સુધારો
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / રાષ્ટ્રીય સ્તરે મહત્વની સંસ્થાઓ
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું વિશેની મ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
Back to top