વહેંચો

વિષય માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

390 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
File
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / માહિતી અધિકાર
ક્ષય રોગ
ક્ષય રોગ વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / વેક્ટર બોર્ન થતા રોગો / ક્ષય (ટ્યુબરક્યુલોસિસ) રોગ સંબંધિત
પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ ટ્રેનીંગ મોડ્યુલો
પેરેન્ટિંગ ફોર પીસ ટ્રેનીંગ મોડ્યુલો તૈયાર કરવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ
અનુવાદના પ્રકાશન અર્થે સહાય આપવાની યોજના
અનુવાદના પ્રકાશન અર્થે સહાય આપવાની યોજના વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / રમતગમત, યુવા અને સાંસ્કૃતિક પ્રવૃતિ / ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી
label_popoll ગુજરાતી વિષય ફરજિયાત
શું ધો-12 સુધી ગુજરાતી વિષય ફરજિયાત કરી શકાય
તાલીમ
આ વિભાગમાં તાલીમ પ્રવૃત્તિઓ વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / સલંગ્ન સંસ્થાઓ / આત્મા ડાયરેક્ટોરેટ એન્ડ સમેતિ
સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર યોજના
આ વિભાગમાં સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્કાર યોજના વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ / અન્ય યોજનાઓ
પશુપાલન વિશેની પ્રશ્નોતરી
અહીં પશુપાલન વિશેની પ્રશ્નોતરી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / પશુપાલન / પ્રશ્નોતરી
ઇન્‍ડિયન એરફોર્સમાં એરમેન ઇન ડ્રાઇવર મિકેનિકલ ટ્રાન્‍સપોર્ટ ટ્રેડ
ઇન્‍ડિયન એરફોર્સમાં એરમેન ઇન ડ્રાઇવર મિકેનિકલ ટ્રાન્‍સપોર્ટ ટ્રેડ વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / કારકિર્દી માર્ગદર્શન / એસ.એસ.સી. પછી કારકિર્દી
ભારતમાં શિક્ષણની નવી નીતિ - ૨૦૧૬
ભારતમાં શિક્ષણની નવી નીતિ - ૨૦૧૬વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / નીતિ
Back to top