વહેંચો

રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

5 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ઇ-શાસન
રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના વિષે ની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન)
રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના(NeGP)
નેશનલ ઈ-ગવર્નન્સ પ્લાન(NeGP) વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
ઓનલાઇન ટ્રાન્સપોર્ટ સેવા
ઓનલાઇન ટ્રાન્સપોર્ટેશનઅલગ અલગ સેવા ઉપલબ્ધ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
ઓનલાઇન સીટીઝન સેવાની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
Has Vikaspedia helped you?
Share your experiences with us !!!
To continue to home page click here
Back to top