વહેંચો

રાજ્યો ઈ ગવર્નન્સ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

39 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના(NeGP)
નેશનલ ઈ-ગવર્નન્સ પ્લાન(NeGP) વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
ઇ-ગવર્નન્સ માટે કેન્દ્ર
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો
ભારતમાં ઇ-ગવર્નન્સ માટે વ્યૂહ
આ વિભાગમાં ભારતમાં ઇ-ગવર્નન્સ માટે વ્યૂહ આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ પ્લાન
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો
વિશ્વ બૅન્કના પ્રોજેક્ટોની મદદ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / સુવિધા
ઇ-શાસન
પરિચય
સમાજ અને જ્ઞાન અર્થતંત્રમાં ભારતના પરિવર્તનના સંદર્શન વાળો ભારત સરકારનો એક મુખ્ય કાર્યક્રમ છે.
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા / ડીજીટલ ભારત પ્રોગ્રામ વિષે
ટેલિકમ્‍યુનિકેશન અને ઈન્‍ફર્મેશન ટેકનોલોજી
ટેલિકમ્‍યુનિકેશન અને ઈન્‍ફર્મેશન ટેકનોલોજી ની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ / ઈન્‍ફ્રાસ્‍ટ્રક્‍ચર પ્રોજેક્‍ટ
ઇ-ગવર્નન્સ કન્ફર્મિટી આકારણી કેન્દ્રો
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / યોજનાઓ અને કાર્યક્રમો
ગુડ ગવર્નન્સ પુનરુધ્ધાર આઇસીટી
ગુડ ગવર્નન્સ પુનરુધ્ધાર આઇસીટી વિશેની અલગ અલગ માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
Back to top