વહેંચો

માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

88 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
આઈટી સેક્ટર આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / માહિતી અધિકાર
દેશ મુજબની સ્થિતિ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાજ્યો ઈ ગવર્નન્સ
ICD ઉદ્દેશો
હેતુવો અને પ્રક્રિયા
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / માહિતી અધિકાર
રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ વિભાગ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
File
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી
યુ આઈ ડી એ આઈ
યુનિક આઈડેન્ટી વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / આધાર કાર્ડ / યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા(યુઆઈડીએઆઈ)
માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર
માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર - HDRC
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ
મુલકી સેવા પરીક્ષા
મુલકી સેવા પરીક્ષા વિષેના પ્રશ્નો આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / પ્રશ્નોતરી
ચારા અને ચારા વિકાસ યોજના
ચારા અને ચારા વિકાસ યોજના વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / નીતિઓ અને યોજનાઓ / એનીમલ હસબન્ડરી
સૌર પ્રયોગો
સૌર પ્રયોગો વિષે ની માહિતી આવરી લેવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ
Back to top