વહેંચો

માનવ વિકાસ અને સંસોધન કેન્દ્ર માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

88 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
સહાયમાં સમાનતા
માનવતાવાદી પ્રતિસાદમાં જ્ઞાતિ આધારિત ભેદભાવનું નિવારણ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / સફળ વાર્તા
અભિગમ અને વ્યૂહ
અભિગમ અને વ્યૂહ
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / નીતિ અને યોજનાઓ / ઇન્દિરા ગાંધી આવાસ યોજના- માર્ગદર્શક સૂચના
વિકાસલક્ષી મુદ્દાઓ
ભારતમાં 8 ભાગીદાર સ્વૈચ્છિક સંસ્થાઓ/ડીપીઓ સાથેની ભાગીદારીની 18 મહિનાની પહેલના આધારે 'ઉન્નતિ' સંસ્થાનાં પ્રૉગ્રામ કો-ઑર્ડિનેટર સુશ્રી દીપા સોનપાલ દ્વારા આ લેખ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે.
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
સફાઈમાં ભલાઈ -નિર્મળ ભારત અભિયાન
સફાઈમાં ભલાઈ -નિર્મળ ભારત અભિયાન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / મહાત્મા ગાંધી સ્વછતા મિશન-સ્વચ્છ ભારત અભિયાન / સફાઈમાં ભલાઈ -નિર્મળ ભારત અભિયાન માર્ગદર્શિકા
ઉમંગ: વિવિધ સરકારી સેવાઓ મેળવવા માટેનો એકીકૃત મોબાઈલ એપ્લિકેશન
ઉમંગ: વિવિધ સરકારી સેવાઓ મેળવવા માટેનો એકીકૃત મોબાઈલ એપ્લિકેશન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કૃષિ અંતર્ગત માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
રાષ્ટ્રીય ઈ-ગવર્નન્સ વિભાગ
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / રાષ્ટ્રીય ઇ-શાસન યોજના
ગ્રામ વિકાસ
આ વિભાગમાં કમિશ્નર ગ્રામ વિકાસની ક્ચેરી વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / ગ્રામીણ વિકાસ
મહિલાઓ માટે મજબૂત પગલાં લેવા પડશે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / શ્રેષ્ઠ પ્રણાલીઓ / લેખો
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું
શિક્ષક-પ્રશિક્ષણ માટે રાષ્ટ્ર સ્તરીય અભ્યાસક્રમનું માળખું વિશેની મ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
શિક્ષણની કથળતી ગુણવત્તા અને તેની સામેના પડકારો
શિક્ષણની કથળતી ગુણવત્તા અને તેની સામેના પડકારો
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / પ્રણાલીઓ અને વ્યવહારો
Back to top