વહેંચો

નીતિ સમર્થન માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

64 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
નીતિ સમર્થન
નીતિ સમર્થન જેમાં નવીનીકરણ ,પર્યાવરણ અને ઉર્જા વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા
સુરક્ષિત ડીજીટલ વ્યવહારો USSD દ્વારા મોબાઈલ બેન્કિંગ
સુરક્ષિત ડીજીટલ વ્યવહારો USSD દ્વારા મોબાઈલ બેન્કિંગ માટે માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડિજિટલ પેમેન્ટ / ડિજિટલ ચૂકવણી સુરક્ષિત કરવા માટે ટિપ્સ
યુઝર એજન્સી
યુઝર એજન્સી વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / આધાર કાર્ડ / તમારો આધાર
સર્વિસ એજન્સી
સર્વિસ એજન્સી વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / આધાર કાર્ડ / તમારો આધાર
માઈક્રો ATM
માઈક્રો ATM વિષે ની માહિતી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડિજિટલ પેમેન્ટ / ડિજિટલ ચૂકવણી સુરક્ષિત કરવા માટે ટિપ્સ
લાડુબહેનનો વારસાઇ હક
ઉત્થાનની સફર વાર્તા
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને જમીન માલિકી / સફળ વાર્તા
ઊર્જા
સ્મૃતિભ્રંશ ડિમેન્શિયા અને યાદશક્તિ વધારવાના ઉપાયો
સ્મૃતિભ્રંશ ડિમેન્શિયા અને યાદશક્તિ વધારવાના ઉપાયો
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / મગજને સંબંધિત
તાલીમ શાખા
આ વિભાગમાં તાલીમ શાખા વિશેની માહિતી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / / સંશોધન અને તાલીમ / ગુજરાત શૈક્ષણિક સંશોધન અને તાલીમ પરિષદ
ડિવાઈસીસ
પ્રમાણિકરણ સાધનો વિશેની માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / આધાર કાર્ડ / તમારો આધાર
Back to top