વહેંચો

દેશ મુજબની સ્થિતિ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

205 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
કૃષિ ક્ષેત્રે બજારલક્ષી વિસ્તરણ સેવાઓનો ઉપયોગ અનિવાર્ય
કૃષિ ક્ષેત્રે બજારલક્ષી વિસ્તરણ સેવાઓનો ઉપયોગ અનિવાર્ય છે કે નહિ તેના વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / માર્કેટિંગ મેનેજમેન્ટ / વેચાણ વ્યવસ્થાપન
આયુર્વેદની મહત્તા
આયુર્વેદ વિષય સંબંધિત ટીપ્સ અને ખ્યાલો પર જાણકારી પૂરી પાડે છે.
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુષ
બ્લોક સ્તર પર 6000 આદર્શ શાળાઓની સ્થાપના
બ્લોક સ્તર પર આદર્શ શાળાઓની
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / શિક્ષણને લગતી યોજનાઓ
એક કડવી પણ સાચી વાસ્તવિકતા પાણીનો માલદાર ધંધો...!
એક કડવી પણ સાચી વાસ્તવિકતા પાણીનો માલદાર ધંધો...! વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઊર્જા / પર્યાવરણ / વાસ્તવિકતાઓ
આઈ.ટી.આઈ.માં ત્રણ ટકા બેઠકો અનામત
આઈ.ટી.આઈ.માં ત્રણ ટકા બેઠકો અનામત વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ / દીવ્યાંગો માટેની કલ્યાણકારી યોજનાઓ
વિકલાંગતાના પ્રકાર અને તેની વ્યાખ્યા
વિકલાંગતાના પ્રકાર અને તેની વ્યાખ્યા વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ / દીવ્યાંગો માટેની કલ્યાણકારી યોજનાઓ
ગાય અને ભેંસની વિયાણ સમયે કાળજી
ગાય અને ભેંસની વિયાણ સમયે કાળજી વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / જિલ્લાવાર માહિતી / ખેડબ્રહ્મા
File
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / મહિલા અને બાળ વિકાસ / મહિલા અને બાળ વિકાસ વિભાગ
બીજ પ્રમાણન માગદર્શિકા
બીજ પ્રમાણન અંગેની માગદર્શિકા અને સુધારેલા ન્યુનતમ ધોરણો
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / બિયારણ / બીજ પ્રમાણન
બિનખેડૂતે કરેલ ખેતીની જમીનના સાટાખતના વિશિષ્ટ પાલનના દાવામાં મનાઈ મળી શકે નહીં
જમીનના સાટાખત
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / મહેસૂલ / રેવન્યુ પ્રેક્ટિસને લગતા લેખો
Back to top