વહેંચો

ઔષધીનો રસ માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

60 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ભેળસેળયુકત અને નકલી ઔષધો
ભેળસેળયુકત અને નકલી ઔષધો વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
ઔષધીનો રસ
ઔષધીનો રસ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
ચ્યવનપ્રાશઃ અત્યંત આરોગ્યપ્રદ ઔષધ
અત્યંત આરોગ્યપ્રદ ઔષધ ચ્યવનપ્રાશ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / આરોગ્યશાસ્ત્ર માટે લેખો / આહાર સંબંધિત લેખો
ત્વચા રોગનું અસરકારક ઔષધ મહા મંજિષ્ઠાદિ ક્વાથ
ત્વચા રોગનું અસરકારક ઔષધ મહા મંજિષ્ઠાદિ ક્વાથ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / પોષણ સંબંધિત
ગાઉટ
ગાઉટ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ / આરોગ્યમ્
નારીના રૂપનો નિખાર કુંવારપાઠું
નારીના રૂપનો નિખાર કુંવારપાઠું
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ / આરોગ્યમ્
બઁક ફ્લૉવર રેમેડિસ
બઁક ફ્લૉવર રેમેડિસ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુષ / વૈકલ્પિક ઔષધો
મસાલાના પાકોનો ઘરગથ્થુ ઔષધિય ઉપયોગ
મસાલાના પાકોનો ઘરગથ્થુ ઔષધિય ઉપયોગ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / બાગાયત ક્ષેત્રે નવી ક્ષિતિજો / ઔષધિય વનસ્પતિ ખેતી
લીંબુનાં આરોગ્યપ્રદ ગુણો અને ઉપયોગ
લીંબુ તેનાં વિશિષ્ટ પાચક, રોચક, જંતુધ્ન ગુણોથી રોગ સામે રક્ષણ આપવામાં મદદ કરે છે.
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / / આરોગ્યશાસ્ત્ર માટે લેખો / આહાર સંબંધિત લેખો
આસવ-અરિષ્ટ અને યોગર્ટ
આસવ-અરિષ્ટ અને યોગર્ટ અનેક રોગને ભગાડતાં અસરકારક આયુર્વેદ ઔષધો
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુર્વેદ / આરોગ્યમ્
Back to top