વહેંચો

ઓનલાઈન ભારતની માહિતી માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

34 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ઓનલાઈન ભારતની માહિતી
ઓનલાઈન ભારતની માહિતી આ વિભાગ માં આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ઓનલાઇન સીટીઝન સેવા
ઉમંગ: વિવિધ સરકારી સેવાઓ મેળવવા માટેનો એકીકૃત મોબાઈલ એપ્લિકેશન
ઉમંગ: વિવિધ સરકારી સેવાઓ મેળવવા માટેનો એકીકૃત મોબાઈલ એપ્લિકેશન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કૃષિ અંતર્ગત માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
ઈ-પશુ હાટ : ભારતમાં ડેરી ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ
ઈ-પશુ હાટ : ભારતમાં ડેરી ઉદ્યોગોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઓનલાઈન પોર્ટલ
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / કૃષિ અંતર્ગત માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી
શિક્ષણ સંબંધિત અન્ય માહિતી
આ વિભાગમાં ઉપયોગી ફોન નંબર,ઉપયોગી વેબસાઇટ લિંક અન્ય સંસ્થાઓ માહિતી વગેરે આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / અન્ય માહિતી
ઑનલાઇન અને મોબાઇલ પ્લેટફોર્મ પરથી ઉપલબ્ધ સેવાઓ
આ વિભાગમાં ઑનલાઇન અને મોબાઇલ પ્લેટફોર્મ પરથી સેવાઓ વિશેની માહિતી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / સંદર્શન અને સંદર્શિત વિસ્તારો / સંદર્શિત વિસ્તારો
યુઆઈડીએઆઈ વિશે
યુઆઈડીએઆઈ વિશે ની માહિતી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / આધાર કાર્ડ / યુનિક આઈડેન્ટિફિકેશન ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા(યુઆઈડીએઆઈ)
ટર્નઓવરને ધ્યાનમાં લીધા વગર જીએસટી હેઠળ નોંધણી કરાવવાની જરૂર હોય તેવા લોકો માટે
ટર્નઓવરને ધ્યાનમાં લીધા વગર જીએસટી હેઠળ નોંધણી કરાવવાની જરૂર હોય તેવા લોકો માટે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST / ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસિસ ટેક્સ-GST ને સંબંધિત લેખો
મતદાર યાદી સંબંધે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
મતદાર યાદી સંબંધે વારંવાર પૂછાતા પ્રશ્નો
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત ચૂંટણી આયોગ
ડીજીટલ ઈન્ડિયા વીક
૧ થી ૭ જુલાઈ ૨૦૧૫ સુધી ઉજવશે ડીજીટલ ઈન્ડિયા વીક
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા
અન્ય યોજનાઓ
અન્ય યોજનાઓ વિષે માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / મત્સ્યોદ્યોગ / મત્સ્યોદ્યોગની વિવિધ યોજનાઓ
Back to top