વહેંચો

અન્ય માહિતી માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

1643 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
ભેળસેળયુકત અને નકલી ઔષધો
ભેળસેળયુકત અને નકલી ઔષધો વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
સડન કાર્ડિયાક એરેસ્ટથી બચવા શું કરવું?
સડન કાર્ડિયાક એરેસ્ટથી બચવા શું કરવું તે વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / હ્રદય સંબંધિત
હોર્મોન
હોર્મોન્સ વિશેની માહિતી આપવમાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ
File
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ યોજના
સુરક્ષિત માતૃત્વની ખાતરી કરવી
સુરક્ષિત માતૃત્વની ખાતરી અને તકલીફ માંથી કેવી રીતે બહાર આવવાની જાણકારી આપલે છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / મહિલા સ્વાસ્થ્ય / ગર્ભાવસ્થા આરોગ્ય
આર. ટી. આઇ. નિયમો
આર. ટી. આઇ. નિયમો (Rules)
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
નેશનલ ડિજિટલ લાયબ્રેરી
આ વિભાગમાં નેશનલ ડિજિટલ લાયબ્રેરી તમામ માહિતી આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / સુવિધા
સર્વસમાવેશી અને વિકલાંગતા
કેન્દ્રી આપત્તિના જોખમનો ઘટાડોઃ વ્યૂહાત્મક વિચારો અને દરમ્યાનગીરી આધારિત બાબતો આવરી છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
બ્રેઈન સ્ટ્રોક
બ્રેઈન સ્ટ્રોક, મસ્તિક ના હુમલાનું કારણ, ચિન્હો અને સારવાર વિશેની માહિતી
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / મગજને સંબંધિત
જાહેર પ્રસારણ સેવા (PSB ) ભારતીય પરિપ્રેક્ષ્ય
જાહેર પ્રસારણ સેવા
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / માહિતી સંચાર ટેકનોલોજી-ICT
Back to top