વહેંચો

અન્ય માહિતી માટે સર્ચ પરિણામો મેળવો

RSS હંમેશા અદ્યતન આરએસએસ ફીડ પર સભ્યપદ મેળવો

1643 તમારી શોધ શરતોને અનુરૂપ બાબતો
પરિણામો વિશુધ્ધ કરો
વસ્તુ પ્રકાર


New items since....ના અનુસાર વર્ગીકરણ કરો અનુરૂપતા · તારીખ (નવું પહેલાં) · વર્ણમાળા પ્રમાણે
વોકિંગ મેડિટેશન
વોકિંગ મેડિટેશન વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આયુષ / યોગ
ગુણવત્તાયુકત બિયારણ ઓળખ પર જાગૃતિ
ગુણવત્તાયુકત બિયારણ ઓળખ પર જાગૃતિ
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / આરોગ્યશાસ્ત્ર
નેશનલ સાયબર સુરક્ષા નીતિ -2013
એક જટિલ પર્યાવરણ લોકો, સોફ્ટવેર અને વચ્ચે ક્રિયાપ્રતિક્રિયા સમાવેશ થાય છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / સુવિધા
જાતીય ગુનાઓ સામે બાળકોને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ-POCSO
જાતીય ગુનાઓ સામે બાળકોને રક્ષણ આપતો અધિનિયમ
માં સ્થિત થયેલ છે શિક્ષણ / નીતિ અને યોજના / નીતિ
માહિતીના નિવેદન માટેની અરજી પ્રક્રિયા
આરટીઆઈ પરની માહિતી મેળવવા માટે ફી વિશેની જાણકારી
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / / માહિતી અધિકાર / આરટીઆઈ પરની વાંચન સામગ્રી
સૂચિત પ્રશ્નો
અલગ અલગ પ્રશ્નો અને જવાબ આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે સમાજ કલ્યાણ / વિકલાંગ કલ્યાણ
સિક્યુરિટી જાગૃતિ
સિક્યુરિટી જાગૃતિ વિશેની માહિતી આપવામાં આવેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / ડીજીટલ ઈન્ડિયા / માહિતી સુરક્ષા જાગૃતિ
પ્રકરણ ર : માહિતીનો અધિકાર અને જાહેર સત્તામંડળોની જવાબદારીઓ
આ વિભાગમાં માહિતીનો અધિકાર અને જાહેર સત્તામંડળોની જવાબદારીઓ ની અલગ કલમ આપેલ છે
માં સ્થિત થયેલ છે ઇ-ગવર્નન્સ(શાસન) / આયોગ / ગુજરાત માહિતી આયોગ
સડન કાર્ડિયાક એરેસ્ટથી બચવા શું કરવું?
સડન કાર્ડિયાક એરેસ્ટથી બચવા શું કરવું તે વિષે માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે આરોગ્ય / રોગો અને વિકૃતિઓ / હ્રદય સંબંધિત
ગુજરાતની બકરીઓની ઓલાદ
ગુજરાતની બકરીઓની ઓલાદ વિશેની માહિતી આપવામાં આવી છે
માં સ્થિત થયેલ છે ખેતીવાડી / / બકરા- ઘેટાં પાલન / બકરાપાલન
Back to top